21. Sitzung des Sozialausschusses

Beginn: 07.03.2023 18:30 Uhr, Ende: 07.03.2023 20:05 Uhr

Ort: Amtsplatz 3 , 04626 Schmölln


Einladung

 • Einladung_21_SA_07.03.2023_01.pdf (26 KB)
  Dateiname: Einladung_21_SA_07.03.2023_01.pdf, Dateityp: pdf, Mime-Type: application/pdf, SHA1 Checksum: a75d0e2fd1aa38c4d067209db624392a2d84524d
  Erstellungsdatum: 03.04.2023 11:41 Uhr, Änderungsdatum: 03.04.2023 11:41 Uhr

Tagesordnung

Anlagen

 • Einladung_21_SA_07.03.2023_01.pdf (26 KB)
  Dateiname: Einladung_21_SA_07.03.2023_01.pdf, Dateityp: pdf, Mime-Type: application/pdf, SHA1 Checksum: a75d0e2fd1aa38c4d067209db624392a2d84524d
  Erstellungsdatum: 03.04.2023 11:41 Uhr, Änderungsdatum: 03.04.2023 11:41 Uhr

Anlagen

 • oeffentliche_Tagesordnung_21.SA_07.03.23.pdf (319 KB)
  Dateiname: oeffentliche_Tagesordnung_21.SA_07.03.23.pdf, Dateityp: pdf, Mime-Type: application/pdf, SHA1 Checksum: a04b005450e1fb02829b0a4ede221a0bd8350772
  Erstellungsdatum: 17.03.2023 21:33 Uhr, Änderungsdatum: 02.03.2023 14:48 Uhr

Anlagen

 • Protokoll_20.SA_22.11.2022_oeffentlich.pdf (189 KB)
  Dateiname: Protokoll_20.SA_22.11.2022_oeffentlich.pdf, Dateityp: pdf, Mime-Type: application/pdf, SHA1 Checksum: bc0ec9563fde88828734e14751d4edc4f2216ac1
  Erstellungsdatum: 02.03.2023 15:01 Uhr, Änderungsdatum: 02.03.2023 15:01 Uhr
Keine weiteren Informationen verfügbar.
Keine weiteren Informationen verfügbar.

Anlagen

 • Uebersicht_der_zur_Verfuegung_stehenden_HH-Mittel.pdf (102 KB)
  Dateiname: Uebersicht_der_zur_Verfuegung_stehenden_HH-Mittel.pdf, Dateityp: pdf, Mime-Type: application/pdf, SHA1 Checksum: 2e6170e507860aa13330953f7a7d62486842912d
  Erstellungsdatum: 17.03.2023 21:33 Uhr, Änderungsdatum: 02.03.2023 15:36 Uhr
 • Antragsuebersicht-21.SozA.pdf (112 KB)
  Dateiname: Antragsuebersicht-21.SozA.pdf, Dateityp: pdf, Mime-Type: application/pdf, SHA1 Checksum: b0779309ac8b39bc025b05e85d5a475ef38d8c4c
  Erstellungsdatum: 03.04.2023 11:22 Uhr, Änderungsdatum: 03.04.2023 11:22 Uhr

Anlagen

 • Antrag_01-23.pdf (501 KB)
  Dateiname: Antrag_01-23.pdf, Dateityp: pdf, Mime-Type: application/pdf, SHA1 Checksum: 6d9d9be47b856034efb0157239b1984f334f10da
  Erstellungsdatum: 02.03.2023 16:04 Uhr, Änderungsdatum: 02.03.2023 15:56 Uhr

Beschluss

 • B-0874-2023-Foerd.Seniorpartner-in-School.pdf (439 KB)
  Dateiname: B-0874-2023-Foerd.Seniorpartner-in-School.pdf, Dateityp: pdf, Mime-Type: application/pdf, SHA1 Checksum: da520d5d09ba36706843424fd4e4fb8911f3cf72
  Erstellungsdatum: 03.04.2023 11:08 Uhr, Änderungsdatum: 03.04.2023 11:08 Uhr

Anlagen

 • Antrag_03-2023.pdf (764 KB)
  Dateiname: Antrag_03-2023.pdf, Dateityp: pdf, Mime-Type: application/pdf, SHA1 Checksum: a0346ad370a811a9e595ecb7c113f809ac2374ae
  Erstellungsdatum: 02.03.2023 16:04 Uhr, Änderungsdatum: 02.03.2023 16:01 Uhr

Beschluss

 • B-0875-2023-Foerd.-SV-Schmoelln-1951eV.pdf (439 KB)
  Dateiname: B-0875-2023-Foerd.-SV-Schmoelln-1951eV.pdf, Dateityp: pdf, Mime-Type: application/pdf, SHA1 Checksum: a29903f90e2e6520bad800e31d6777dbb9a2e660
  Erstellungsdatum: 03.04.2023 11:08 Uhr, Änderungsdatum: 03.04.2023 11:08 Uhr

Anlagen

 • Antrag_05-23.pdf (814 KB)
  Dateiname: Antrag_05-23.pdf, Dateityp: pdf, Mime-Type: application/pdf, SHA1 Checksum: 184561556abd65143992b122642093dd7853c0a4
  Erstellungsdatum: 02.03.2023 16:04 Uhr, Änderungsdatum: 02.03.2023 16:01 Uhr

Beschluss

Anlagen

 • Antrag_06-23.pdf (906 KB)
  Dateiname: Antrag_06-23.pdf, Dateityp: pdf, Mime-Type: application/pdf, SHA1 Checksum: 735cbf154dc24157136a76a19f008148073878cf
  Erstellungsdatum: 03.03.2023 12:18 Uhr, Änderungsdatum: 03.03.2023 12:18 Uhr

Beschluss

 • B-0877-2023-Foerd.-Schmoelln-Internation-eV.pdf (436 KB)
  Dateiname: B-0877-2023-Foerd.-Schmoelln-Internation-eV.pdf, Dateityp: pdf, Mime-Type: application/pdf, SHA1 Checksum: 976493c51186408106ae056a853198d98f926ab4
  Erstellungsdatum: 03.04.2023 11:08 Uhr, Änderungsdatum: 03.04.2023 11:08 Uhr

Anlagen

 • Antrag_09-23.pdf (503 KB)
  Dateiname: Antrag_09-23.pdf, Dateityp: pdf, Mime-Type: application/pdf, SHA1 Checksum: 0da7e6ddfbbc0974ffaf49298d25ce286224e039
  Erstellungsdatum: 02.03.2023 16:05 Uhr, Änderungsdatum: 02.03.2023 16:03 Uhr

Beschluss

 • B-0878-2023-Foerd.-Kirchgemeinde-Lumpzig.pdf (436 KB)
  Dateiname: B-0878-2023-Foerd.-Kirchgemeinde-Lumpzig.pdf, Dateityp: pdf, Mime-Type: application/pdf, SHA1 Checksum: 3c78b2bd96badfc57804187afd093f9d44e1aef6
  Erstellungsdatum: 03.04.2023 11:08 Uhr, Änderungsdatum: 03.04.2023 11:08 Uhr

Anlagen

 • Antrag_10_23.pdf (1 MB)
  Dateiname: Antrag_10_23.pdf, Dateityp: pdf, Mime-Type: application/pdf, SHA1 Checksum: 1bc9c02eed4be74a0c88186ca3ddee346c2f8248
  Erstellungsdatum: 02.03.2023 16:04 Uhr, Änderungsdatum: 02.03.2023 16:04 Uhr

Beschluss

Anlagen

 • Antrag-Sportverein-SV-Schmoelln-1913-Defi-Erwerb.pdf (3 MB)
  Dateiname: Antrag-Sportverein-SV-Schmoelln-1913-Defi-Erwerb.pdf, Dateityp: pdf, Mime-Type: application/pdf, SHA1 Checksum: 99df19b9dba1817d76987cb1d131a067fdedfe0f
  Erstellungsdatum: 04.04.2023 07:03 Uhr, Änderungsdatum: 04.04.2023 07:03 Uhr
 • Angebot_Defi-Wandschrank_SV_Schmoelln.pdf (52 KB)
  Dateiname: Angebot_Defi-Wandschrank_SV_Schmoelln.pdf, Dateityp: pdf, Mime-Type: application/pdf, SHA1 Checksum: 98f8ddd0fa13b6a09acb5953875ff415c93cb99d
  Erstellungsdatum: 17.03.2023 21:33 Uhr, Änderungsdatum: 07.03.2023 17:48 Uhr

Beschluss

 • B-0880-2023-Foerd.-SV-Schmoelln-1913-eV.pdf (437 KB)
  Dateiname: B-0880-2023-Foerd.-SV-Schmoelln-1913-eV.pdf, Dateityp: pdf, Mime-Type: application/pdf, SHA1 Checksum: 38f1a2c788928c2f7ee275f3a1dc762e00a6b34d
  Erstellungsdatum: 03.04.2023 11:09 Uhr, Änderungsdatum: 03.04.2023 11:09 Uhr
Keine weiteren Informationen verfügbar.

Beschlussvorlage

 • V_0805-2023_KSC_Turbine.pdf (55 KB)
  Dateiname: V_0805-2023_KSC_Turbine.pdf, Dateityp: pdf, Mime-Type: application/pdf, SHA1 Checksum: 3cedf6564455e58ef95cc306f9177e84cef39ec9
  Erstellungsdatum: 17.03.2023 21:33 Uhr, Änderungsdatum: 02.03.2023 15:13 Uhr

Beschluss

Beschlussvorlage

 • V_0806-2023_Neue_Schuetzengesellschaft.pdf (151 KB)
  Dateiname: V_0806-2023_Neue_Schuetzengesellschaft.pdf, Dateityp: pdf, Mime-Type: application/pdf, SHA1 Checksum: d46ea73c6951f44390b3d44cb3d71f300d66649c
  Erstellungsdatum: 17.03.2023 21:33 Uhr, Änderungsdatum: 02.03.2023 15:44 Uhr

Beschluss

Beschlussvorlage

 • V_0807-2023_Tennisclub.pdf (151 KB)
  Dateiname: V_0807-2023_Tennisclub.pdf, Dateityp: pdf, Mime-Type: application/pdf, SHA1 Checksum: 2f5eb9931f7e5524d4fce961de7ca695d8a1b5b9
  Erstellungsdatum: 17.03.2023 21:33 Uhr, Änderungsdatum: 02.03.2023 15:44 Uhr
 • Tennis-Club-Antrag-Betriebsmittelzuschuss-2023.pdf (12 KB)
  Dateiname: Tennis-Club-Antrag-Betriebsmittelzuschuss-2023.pdf, Dateityp: pdf, Mime-Type: application/pdf, SHA1 Checksum: bf0c498263869743eaa2c8d2b95934953df8b15d
  Erstellungsdatum: 17.03.2023 21:33 Uhr, Änderungsdatum: 07.03.2023 10:04 Uhr

Beschluss

Beschlussvorlage

 • V_0808-2023_Weissbacher_SV.pdf (54 KB)
  Dateiname: V_0808-2023_Weissbacher_SV.pdf, Dateityp: pdf, Mime-Type: application/pdf, SHA1 Checksum: b4bc555c2ef50346702bbd5262ac6374f2127818
  Erstellungsdatum: 17.03.2023 21:33 Uhr, Änderungsdatum: 02.03.2023 15:45 Uhr

Beschluss

Beschlussvorlage


Beschluss

Beschlussvorlage

 • V_0810-2023_SV_Bohra.pdf (54 KB)
  Dateiname: V_0810-2023_SV_Bohra.pdf, Dateityp: pdf, Mime-Type: application/pdf, SHA1 Checksum: 542e5a25027da393b9e7c6c105ecac7b7b53e9bb
  Erstellungsdatum: 17.03.2023 21:33 Uhr, Änderungsdatum: 02.03.2023 15:45 Uhr

Beschluss

 • B-0886-2023-Vereinsfoerderung-SV-Bohra-eV.pdf (438 KB)
  Dateiname: B-0886-2023-Vereinsfoerderung-SV-Bohra-eV.pdf, Dateityp: pdf, Mime-Type: application/pdf, SHA1 Checksum: 4e3f0fffa9bdd111f85ce983fe801cbf10611810
  Erstellungsdatum: 03.04.2023 11:09 Uhr, Änderungsdatum: 03.04.2023 11:09 Uhr

Beschlussvorlage

 • V_0811-2023_Sportkomplex_Noebdenitz.pdf (55 KB)
  Dateiname: V_0811-2023_Sportkomplex_Noebdenitz.pdf, Dateityp: pdf, Mime-Type: application/pdf, SHA1 Checksum: fec1b802c79fc397798334423b2883ac7d76885f
  Erstellungsdatum: 17.03.2023 21:33 Uhr, Änderungsdatum: 02.03.2023 15:45 Uhr

Beschluss

Beschlussvorlage

 • V_0812-2023_Feuerwehrverein_Schlossig_e.V.pdf (55 KB)
  Dateiname: V_0812-2023_Feuerwehrverein_Schlossig_e.V.pdf, Dateityp: pdf, Mime-Type: application/pdf, SHA1 Checksum: 96d2f3a46374280a12b2b59ee8360b00fc40ceb2
  Erstellungsdatum: 17.03.2023 21:33 Uhr, Änderungsdatum: 02.03.2023 15:46 Uhr

Beschluss

Beschlussvorlage

 • V_0813_2023_Caritasverband_Mietzuschuss_02_23.pdf (241 KB)
  Dateiname: V_0813_2023_Caritasverband_Mietzuschuss_02_23.pdf, Dateityp: pdf, Mime-Type: application/pdf, SHA1 Checksum: b4243774724f72f9ffdf0a40c07614c8953dda3c
  Erstellungsdatum: 17.03.2023 21:33 Uhr, Änderungsdatum: 02.03.2023 15:46 Uhr

Beschluss

Beschlussvorlage


Beschluss

 • B-0890-2023-Vereinsfoerderung-ASB.pdf (448 KB)
  Dateiname: B-0890-2023-Vereinsfoerderung-ASB.pdf, Dateityp: pdf, Mime-Type: application/pdf, SHA1 Checksum: 07cdae26a98ed71ac2841bbb059736686d88c597
  Erstellungsdatum: 03.04.2023 11:09 Uhr, Änderungsdatum: 03.04.2023 11:09 Uhr
Keine weiteren Informationen verfügbar.

Protokoll

 • 21-2023-Protokoll-Sozialausschuss-oeffentlich.pdf (662 KB)
  Dateiname: 21-2023-Protokoll-Sozialausschuss-oeffentlich.pdf, Dateityp: pdf, Mime-Type: application/pdf, SHA1 Checksum: 08ef7d09c39f845446647f295c637e71ff0ec2a0
  Erstellungsdatum: 07.11.2023 11:37 Uhr, Änderungsdatum: 07.11.2023 11:37 Uhr